Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади Літинської селищної ради:

 -  начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я.

Вимоги до кандидатів

  • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

   -   вільне володіння державною мовою;

   -    знання Конституції України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про запобігання корупції", та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління;

  - практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;

 - основи регіонального управління, економіки та управління персоналом;

 - інструкцію з діловодства;

 - основи психології, економіки, фінансів;

 - правила внутрішнього трудового розпорядку;

 - правила ділового етикету;

 - правила охорони праці та протипожежної безпеки;

 - основні принципи та програми роботи на комп'ютері.      

      До заяви із супровідним листом  додаються: 

- заповнена особова картка (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  автобіографія;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру   за звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно) відповідно до  Закону України «Про запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу (паспорт);

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- кандидати на посаду можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, резюме, наукові публікації тощо).

       Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня  опублікування  оголошення. 

 Документи  подаються за адресою: смт Літин Вінницького району,                           вул. Соборна, 7,  телефон для довідок : (04347)2-02-08

Версія для людей з вадами зору

Оголошення