СТАТУТ Літинської селищної об’єднаної територіальної громади  Літинського району  Вінницької області  2019 рік

Зміст

Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Літинської селищної об’єднаної територіальної громади

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями та іншими територіальними громадами

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Розділ II. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

Глава 2.2. Територіальна громада - первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Глава 2.13 Селищна рада

Глава 2.14. Селищний голова

Глава 2.15. Виконавчі органи ради

Глава 2.16. Староста

Розділ III. Матеріальна та фінансова основа територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа територіальної громади

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1.Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Розділ V. Прикінцеві положення

                                       Преамбула

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає основи життє­діяльності об’єднаної територіальної громади та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селищі Літин та селах Селище, Садове для забезпечення їх соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.

 Розділ І. Загальні положення

 Глава 1.1. Загальна характеристика Літинської селищної об’єднаної територіальної громади

 Стаття 1.1.1.

  Літинська селищна об’єднана територіальна громада з адміністративним центром в селищі міського типу Літин (далі - Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад смт. Літин, сіл  Селище, Садове Літинського району Вінницької області.

Стаття 1.1.2.

 1. Рішення про утворення територіальної громади прийнято 26 сесією Літинської селищної ради 7 скликання № 566 від 12 жовтня 2018 року.

Стаття 1.1.3.

 1. Адміністративним центром Територіальної громади є селище міського типу Літин, в якому розміщений орган місцевого самоврядування.
 2. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.

 1. Територіальна громада має єдиний представницький орган - Літинську селищну раду Літинського району Вінницької області (далі - Рада).
 2. Скорочена назва - Літинська селищна рада.
 3. Перші вибори депутатів Ради відбулися 30 червня 2019 року.

Стаття 1.1.5.

 1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.6.

 1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів (день села, храмове свято, тощо) є:
 • святкування Дня Літина, який відзначається 20 червня як загально містечкове свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно - спортивними й іншими масовими заходами;
 • з метою збереження національних історичних традицій щорічно відзначається День визволення Літина від німецько-фашистських загарбників – 20 березня;
 • видатні події, державні та релігійні свята.

Стаття 1.1.7.

 1. Офіційною символікою громади є її прапор-хоругва, герб, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Літинської селищної Ради.
 2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.

Стаття 1.1.8.

 1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Літинської селищної об’єднаної територіальної громади».

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Літинської селищної об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради.

 1. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням селищного голови відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням селищної ради.
 2. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, сільським старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.
 3. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Літинської селищної об’єднаної територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, стрічка із надписом, зразки яких затверджуються Радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

 1. Територія Літинської селищної об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.
 2. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

Стаття 1.2.2.

 1. На території громади розташовані населені пункти: селище міського типу Літин, села Селище, Садове (далі населенні пункти) .

        Вперше Літин згадується в грамоті Федора Коріатовича,  господаря Подільської землі,  у  якій  підтверджується  власність  на  землі  та  окремі  подільські міста,  в тому числі  Літин,  його  «вірного слуги» пана  Гринька.  Грамота  датована  20 червня 1391 року. Пізніше Літин згадується  в грамоті князя Свидригайла від 21 травня 1431 року, коли ці порубіжні між Польщею та Литвою землі стали власністю брацлавського шляхтича О. Кмита. Походження назви селища пов'язане з початком колонізації Поділля Литвою. Дослідники вважають, що назва Літин пішла від кореня «Лит», який лежить в основі географічної назви Литва (означає «сіра», заболочена країна"). На початку      XVI століття Літин розвивався як землеробське, торгівельне і ремісницьке поселення. У 1511 році навіть була запроваджена літинська міра продажу хліба.     Через Літин проходив торговий шлях «Київ-Львів». На острові, утвореному річкою Згаром та її притокою Шмигавкою, було споруджено укріплений з́амок.

В 1556 році Літин став центром староства і власністю корони. В 1578 році польський король Стефан-Баторій дарував Літину різні привілеї і Магдебурзьке право по особистій грамоті тодішньому орендатору Літина Станіславу Лащу. За цим правом місто отримало самоврядування і власне судочинство. 20 вересня 1578 року видається привілей, згідно з яким дозволялося проводити два ярмарки на рік (на св. Петра - 1 серпня, Симона і Юди - 28 жовтня), а ще право шинкувати, продавати і купувати. Так Літин став значним торговим центром на той час.

     В 1648 році Літином прокотилася хвиля козаччини, після чого місто стало сотенним повітом Брацлавського полку і залишалось в цьому статусі до 1772 року. В Літині зупинявся Богдан Хмельницький, тут він приймав у листопаді 1653 р. послів від кримсько-татарського хана.

     В 1795 році Літин по височайшому царському повелінню було оголошено повітовим містом Брацлавської, а з 1797 року - Подільської губернії.                  В 1804 році було проведено остаточно адміністративний поділ губернії на        12 повітів, серед яких і Літинський повіт, що в свою чергу ділився на 12 волостей. Такий поділ існував до 1922 року.

     Історія Літина першої половини XIX ст. тісно пов'язана з життям Устима Кармалюка. В селищі збереглися мури в'язниці-фортеці, побудованої в         1805 році, і в якій у 1814, 1822-23, 1827 і 1830-32 роках томився народний герой, чекаючи на страту, а в 1823 році тут перебувала його дружина Марія.

     У географічному словнику Королівства Польського та інших слов'янських країн (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - том V, 1884 рік) Літин згадується як повітове місто, в якому було 7181 мешканець, в тому числі 3563 чоловіки і 3518 жінок, з яких православних 3135, католиків 603, євреїв 2400 і сектантів 943 особи. Тут знаходилися повітова управа, поштова і телеграфна станції, костел (збудований у 1856 році на місці попереднього, який був зведений у 1748 році), каплиця, 3 церкви (з них одна мурована), синагога, 891 будинок, повітова двокласна школа, міська лікарня на 35 хворих, аптека, тютюнова фабрика, свічна фабрика, цегельний завод і млин. У місті постійно відбувалися ярмарки (1 січня, 2 лютого, 9 березня, 30 березня, 15 квітня, 8 травня, 31 травня, 1 серпня, 29 серпня, 26 вересня, 8 листопада і 6 грудня). У 1896 рoці в Літині було вже 11 162 мешканці (5 433 чоловіків та 5 729 жінок), з їхнього числа православних - 3846, розкольників - 1135, католиків - 880, протестантів - 162, іудеїв - 5040, представників інших вірувань - 99. Дворян у містечку налічувалось 410 осіб, представників духовного сану - 49, почесних громадян та купців - 686, міщан - 8977, селян - 545, військових - 371, інших - 124 особи. Житлових будинків тоді налічувалось 930, з них кам'яних було лише 12.

      В січні 1918 року в Літині було встановлено радянську владу. В березні 1918 р. його захопили австро-німецькі загарбники. А вже в січні 1920 року після закінчення Першої світової та громадянської воєн була остаточно встановлена Радянська влада. З березня 1928 року Літин став центром однойменного району Вінницького округу.

      Вогняним смерчем прокотилась по літинській землі Друга світова війна  1939-1945 років. З 17 липня 1941 року по 20 березня 1944 року Літин був окупований німецько-фашистськими військами. В цей період гітлерівці розстріляли 2156 літинчан єврейської національності і стратили 3200 військовополонених. Багато мешканців Літина героїчно боролись проти фашистських загарбників на фронті і в тилу. Літинська земля виростила Героя Радянського Союзу – Вараву Бориса Семеновича, колишній учень Літинської середньої школи № 1,  геройські загинув в бою на території Польщі.

    Села Селище та Садове відомі з XV ст., які розкинулись в північно-західній окраїні Вінницької області, біля районного центру смт. Літин, вздовж правого  берегу р.Згар. Села розташовані на важливому стратегічному шляху, який ще за часів Київської Русі зв’язував Київ зі Львовом. Після навали татар на Київську Русь вся Подільська земля була захоплена Литвою, з цього часу, перші письмові згадки про Селище в грамоті Литовського князя Кмита, територія якого належала саме йому. Поблизу села виявлено поселення Трипільської культури. На території с. Селище збереглися свої історичні пам’ятки такі як храм Св. Дмитрія Солунського (1870 р.), турецько-татарські підземні ходи.

Стаття 1.2.3.

 1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони - територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до селищної ради селищний голова, виконавчий комітет ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
 2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

    2.1.  Гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови.

    2.2.   Вимоги до утримання будинків і споруд.

    2.3. Вимоги до впорядкування доріг та під'їздів, місць паркуванняи транспортних засобів.

    2.4. Вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури.

    2.5.  Вимоги до озеленення та впорядкування територій.

2.6.  Обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні).

 2.7.  Інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.2.4.

 1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.5.

 1. Найменування та перейменування територіальних об'єктів громади - територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються селищною радою з врахуванням думки членів Територіальної громади - жителів відповідного села, селища у порядку встановленому Радою.
 2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
 3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села.
 4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади, Літинським районом та Вінницькою областю.
 5. Назви територіальним об’єктам Територіальної громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції.

Стаття 1.3.2.

Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Стаття 1.3.3.

 1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.
 2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

 1. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.
 2. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищного голови.

Стаття 1.3.5.

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.
 2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.
 3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), селищним головою або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
 4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією селищного голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади з органами та посадовими особами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

Взаємовідносини Територіальної громади з органами та посадовими особами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

Стаття 1.4.2.

 1. Територіальна громада сприяє місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, може надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.
 2. Селищний голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3.

 1. Взаємовідносини Територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.
 2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, органи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій селища в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності Літинської територіальної громади.

 1. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

Стаття 1.4.4.

 1. Взаємовідносини Територіальної громади з іншими територіальними громадами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.
 2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Стаття 1.5.1.

 1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.
 2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

2.1. Генерального плану розвитку населених пунктів громади.

2.2. Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 1. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади Радою приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Стаття 1.5.2.

 1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади - це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.
 2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.
 3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

Стаття 1.5.3.

Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

- аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

- визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

- оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

- визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;

- постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 1.5.4.

 1. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше однієї каденції повноважень Ради.
 2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.
 3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.

Визначальною засадою у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

Розділ II. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 2.1.1.

 1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.
 2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

- територіальну громаду;

- селищну раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- селищного голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

- виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- старосту;

- органи самоорганізації населення.

 1. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

 1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади - також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада - первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.2.1.

 1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.
 2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.2.

 1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.
 2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.

 1. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру громади.
 2. Внутрішні громади безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо.
 3. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного села, депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.
 4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

 1. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.
 2. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.
 3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.5.

1.До компетенції Територіальної громади входять:

- всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

- питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Територіальної громади

Стаття 2.3.1.

 1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів, у порядку визначеному законодавством.
 2. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували свої місце проживання в населених пунктах громади, але  володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану із сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

Стаття 2.3.2.

 1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади мають права на:

-  забезпеченість якісною питною водою;

-  якісне електропостачання;

- ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів до багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

-  забезпеченість належним транспортним сполученням - як внутрішнім так і зовнішнім;

-  розгалуженість і якість доріг;

-  освітленість вулиць і під'їздів  до будинків у темну пору доби;

-  забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

-  ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

-  наявність умов для своєї зайнятості;

- доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

-  доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

-  ефективну систему надання побутових послуг;

-  доступність та якість мобільного зв’язку та Інтернет мереж;

-  забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

- забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо);

-  вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади - лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

Стаття 2.3.3.

 1. Права і обов'язки членів Територіальної громади взаємопов'язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов'язків стосовно Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади.
 2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

- збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

- сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

- толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

- сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

- бережливого ставлення до: зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

 1. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

 

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Стаття 2.4.1.

 1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.
 2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії участі, активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб у порядку визначеному законодавством.
 3. Органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.
 4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

 1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
 • місцеві вибори;
 • місцевий референдум;
 • загальні збори (конференції) членів Територіальної громади;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • органи самоорганізації населення;
 • індивідуальні та колективні петиції;
 • консультативно-дорадчі органи (громадські ради);
 • участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;
 • інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням Ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори

Стаття 2.5.1.

Члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- селищного голови;

- депутатів Ради;

- старост.

Стаття 2.5.2.

Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум

Стаття 2.6.1.

Місцевий референдум є формою прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

 Стаття 2.6.2.

 1. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесенеКонституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
 2. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
 3. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.
 4. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Глава 2.7. Загальні зборів  членів Територіальної громади

Стаття 2.7.1.

 1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі: загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.
 2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентується законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.
 3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1) інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;

2) заслуховування інформації селищного голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо;

3) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

4) внесення пропозицій до органів державної влади  щодо  клопотання  про включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території у порядку встановленому законодавством .

5) запровадження добровільного самооподаткування;

6) розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів.

Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.

 1. Загальні збори членів Територіальної громади скликаються Головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.
 2. Збори членів Територіальної громади - жителів вулиці скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом вуличним) або ініціативною групою громадян.
 3. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.
 4. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, а у разі скликання конференції представників - не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 2.7.2.

 1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.
 2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.
 3. Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 2.8.1.

 1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.
 2. Громадські слухання поділяються на:

1) загальні - громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів Територіальної громади;

2) місцеві - громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

 1. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, селищного голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. На громадські слухання можуть бути запрошені:

- народні депутати України;

- депутати районної, обласної рад;

- представники органів виконавчої влади;

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

- експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

- інші особи.

Стаття 2.8.2.

Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:

-  громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;

- вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних вебсайтах органу місцевого самоврядування Територіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.

 1. Предметом громадських слухань може бути:

- обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

- розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;

 1. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться довгострокові програми соціально-економічного і культурного розвитку громади.
 2. Не можуть бути предметом громадських слухань:

- питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

- питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4.

 1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.
 2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади.
 3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Стаття 2.9.1.

 1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь - якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.
 2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.
 3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1)  члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;

3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

 1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 500 членами Територіальної   громади.
 2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 200 членами Територіальної громади - жителів цього населеного пункту, які мають право голосу.
 3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.
 4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.
 5. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

 1. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.
 2. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.
 3. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1.

 1. Орган самоорганізації  населення  є  однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

      Органами  самоорганізації населення є  вуличні, селищні  комітети.

      Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

     - створення  умов  для  участі  жителів  у  вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

     - задоволення соціальних,  культурних,  побутових  та  інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

     - участь  у  реалізації соціально-економічного,  культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 1. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

- селищні комітети;

- вуличні комітети, будинкові комітети.

 1. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Стаття 2.11.1.

 1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 2. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.
 3. Подання електронних петицій до селищної ради.

Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Літинської селищної ради.

      Електронна петиція розглядається органами та посадовими особами Літинської селищної ради за умови збору на її підтримку не менше 100 підписів громадян протягом не більш як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

      Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної громади на колективні звернення до Літинської селищної ради та її виконавчого комітету у вигляді електронних петицій визначається Порядком розгляду електронних петицій, адресованих Літинській селищній раді, який затверджується Літинською селищною радою. 

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.12.1

 1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніш як за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.
 2. У разі неможливості забезпечити відвідування членами Територіальної громади сесії Ради з організаційних чи технічних причин, секретар Ради повинен їх про це повідомити.

       Стаття 2.12.2.

Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Глава 2.13. Селищна рада та її виконавчий комітет

Стаття 2.13.1.

 1. Рада є представницьким органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
 3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України становить 5 років.
 4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.13.2.

 1. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом.
 2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.
 3. Селищна рада є неприбутковою організацією.

Стаття 2.13.3.

 1. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.
 2. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

Стаття 2.13.4.

 1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради.
 2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Літинської селищної Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує селищний голова.
 3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.
 4. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

Стаття 2.13.5.

 1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого поіменного голосування, якщо інше не встановлене законом.
 3. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.
 4. Рішення ради підписуються селищним головою.
 5. Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі селищний голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо селищний голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.
 6. Підставами зупинення рішення ради селищним головою можуть бути:

- порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

- виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис селищному голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради;

-  прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

- прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

-  випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

 1. У двотижневий строк селищна рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене селищним головою та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій селищного голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.
 2. У разі, якщо селищна рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене селищним головою та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень селищного голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.
 3. Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Літинської селищної  ради.
 4. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

       Стаття 2.13.6.

 Селищний  голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 2.13.7.

 1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади).
 2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.
 3. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу

такого змісту:

    «Вступаючи в права депутата Літинської селищної ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Літинської селищної об’єднаної територіальної громади та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади».

 1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.
 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.
 3. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.
 4. Депутат селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів селищної ради перед виборцями.
 5. Звіт депутата селищної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
 6. Депутат селищної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів селищної ради з виборцями висвітлюються на вебсайтах ради.
 7. Селищна рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.
 8. Депутати селищної ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

Стаття 2.13.8.

 1. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

 1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно селищного голови;

 2)  рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним селищним головою;

 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної  ради  селищний  голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

          У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний  голова.

 1. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 2. Секретар селищної ради:

          1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;

          2) скликає сесії ради у випадках, передбачених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

          4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

          5) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

          6) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

          7) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

         8)  сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

          9) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

         10) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

         11) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 2.13.9.

 1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата Ради, селищного голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади) або його родичів (членів сім'ї, коло яких визначено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, селищного голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

Глава 2.14. Селищний голова

Стаття 2.14.1

 1. Селищний голова є головною посадовою особою Територіальної громади.
 2. Селищний голова обирається членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

          Селищним головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним селищним головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

 1. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 2. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції».
 3. Термін повноважень селищного голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження селищний голова складає урочисту присягу такого змісту:

          «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

 1. Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
 2. Форми роботи і повноваження селищного голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.
 3. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

          - його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень голови;

         - припинення його громадянства;

         -  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

         - набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

         - визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

   - його смерті.

 1. Порядок дострокового припинення повноважень селищного голови визначає законодавство України.

        Селищний голова:

         1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

         2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

          3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

          4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;         

           5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

          6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

          7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

          8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

          9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

         10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

         11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

         11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

          11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

          12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

          13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

          14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

          15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

          16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

          17) веде особистий прийом громадян;

          18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

          18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

           19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

           20) видає розпорядження у межах своїх повноважень, що є обов’язковими для виконання на території громади.

          При здійсненні наданих повноважень селищний  голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

         На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність селищного голови у межах його компетенції за звітний період.

        Селищний голова може мати заступників.

        Заступники селищного голови призначаються та звільняються з посади у порядку визначеному чинним законодавством.

Глава 2.15. Виконавчі органи Ради

Стаття 2.15.1.

Виконавчими органами ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет селищної ради (далі: виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням селищного голови, з врахуванням чинного законодавства України.

 Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Стаття 2.15.2.

Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється селищною радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виконавчий комітет має свою печатку. Очолює виконавчий комітет селищний голова. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.

Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції -  заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Селищний  голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

 Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за поданням селищного голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: селищний голова та його заступники, секретар ради, староста (старости).  До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується селищною радою.

 Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

 У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.

Глава 2.16. Староста

Стаття 2.16.1.

 1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів Територіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної громади).
 2. Старости обираються на строк повноважень Ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».
 3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.
 4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

Стаття 2.16.2.

 1. Староста зобов'язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органах Ради;

2) сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту Територіальної громади;

4) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

Розділ III. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування

Територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 3.1.1.

1.Матеріальною  основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади, а також об'єкти її спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

 Від імені та в інтересах територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює селищна рада.

 Територіальній громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

 1. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
 2. Територіальна громада безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
 3. Районна та обласна ради від імені територіальної громади здійснюють управління об'єктами їх спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальної громади.
 4. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
 5. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.
 6. Майнові операції, які здійснюються органом місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
 7. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
 8. Селищна рада має право:

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади;

3) мати об'єкти комунальної власності за межами територіальної громади.

Стаття 3.1.2.

       До комунальної власності територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності.

       Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.

       Набуття територіальною громадою права на земельні ділянки, передача  земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України та власних затверджених регуляторних актів, положень.

Стаття 3.1.3.

Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується радою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.

Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада.

Селищна рада здійснює щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади всі майнові операції. Селищна рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності:

- школами та навчальними установами, бібліотеками, установами культури, дитячими садками, лікарнями і поліклініками, спортивними спорудами загальноміського значення;

- будинками, що використовуються для потреб управління селищем;

- будинками житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів;

- будинками та інші спорудами, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснює виконавчий комітет селищної ради, на який покладаються наступні функції:

- підготовка пропозицій на розгляд селищної ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади;

- підготовка і передача на розгляд селищної ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

- надання пропозицій на розгляд селищної ради щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади та поводження з комунальним майном.

Загальний контроль за об’єктами комунальної власності та їх використанням здійснює селищний голова.

Селищний голова раз на рік інформує селищну раду про стан комунальної власності селища, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 3.2.1.

 1. Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевого бюджету та  інші кошти  територіальної громади.
 2. Доходи місцевого бюджету формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
 3. Доходи селищного бюджету формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються селищною радою.
 4. Склад доходів селищного бюджету визначаєтьсяБюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.
 5. Доходи селищного бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду селищного бюджету відповідно до вимогБюджетного кодексу Українита закону про Державний бюджет України
 6. У складі надходжень спеціального фонду селищного бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.
 7. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України для селищного бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Стаття 3.2.2.

Територіальна громада має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється селищною радою в межах, визначених законодавством. Територіальна громада має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території територіальної громади підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

Стаття 3.2.3.

 Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України. Текст місцевого бюджету розміщується на офіційному вебсайті селищної ради для загального доступу. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку. Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання селищного бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено законодавством.

Стаття 3.2.4.

 1. Видатки, які здійснюються органом місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети.
 2. Селищна рада та її виконавчий орган самостійно розпоряджаються коштами місцевого бюджету, визначають напрями їх використання.
 3. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.
 4. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.
 5. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу.

Стаття 3.2.5

 1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать:

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є селищна рада, зараховується відповідно до  селищного бюджету;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до місцевого бюджету.

- податок на майно, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування;

-  єдиний податок, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування;

-  збір за місця для паркування транспортних засобів;

-  туристичний збір;

-  частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку,  визначеному  селищною радою;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету;

-  адміністративні штрафи, що накладаються  органом виконавчої влади та виконавчим органами селищної  ради або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів селищного бюджету;

-  адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;

-  надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є  селищна рада;

- орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди селищною радою, яка зараховується відповідно до селищного бюджету;

- концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є селищна рада;

-  кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів селищного бюджету;

-  кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

- державне мито, що зараховується до селищного бюджету за місцем вчинення дій та видачі документів;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до селищного  бюджету;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчим органом селищної ради, який зараховується до селищного бюджету;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчим органом селищної ради, яка зараховується до селищного бюджету;

-  адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчим органом селищної ради, який зараховується до місцевого бюджету;

- інші доходи, що підлягають зарахуванню до селищного бюджету відповідно до чинного законодавства.

 Надходження спеціального фонду селищного  бюджету.

 1. До надходжень спеціального фонду селищного бюджету належать:

- надходження бюджету розвитку місцевого бюджету;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

- концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування згідно із законом;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до  об’єднаної  територіальної громади;

-  екологічний податок до селищного бюджету;

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок селищного  бюджету;

- цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

- надходження до цільових фондів, утворених  радою;

- субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;

- повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету індивідуальним селищним забудовникам;

- повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;

- надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;

- інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

У доходній частині бюджету, кошти необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень  органів виконавчої влади виділяються окремо.

Стаття 3.2.6

1.Місцевий бюджет має бути достатнім для забезпечення виконання органом  місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

 2.Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету.

Стаття 3.2.7

Видаткова частина бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток територіальної громади. Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 3.2.8.

Контроль за виконанням бюджету здійснює селищна рада. Контроль за використанням коштів селищного бюджету комунальними підприємствами, організаціями, установами здійснює виконавчий комітет та постійна комісія ради відповідно до її функціональної спрямованості.

Стаття 3.2.9

 Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду  селищного бюджету.

 Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується  селищною радою.

Стаття 3.2.10

 Орган місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до місцевого бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1.

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.
 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
 3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою та внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом.
 4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
 5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів членів територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Стаття 4.1.2.

Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів територіальної громади, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 4.1.3.

 1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
 2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 4.1.4.

       Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень виконавчої влади лише в тій мірі, в якій ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами.

Розділ V. Прикінцеві положення

 1. Статут Територіальної громади затверджено рішенням 3 сесії 7 скликання Літинської селищної ради від 13 вересня 2019 року.
 2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.
 3. Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.
 4. Селищна рада при необхідності може вносити в Статут зміни, доповнення та корективи, які підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством.

 

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                           до Статуту Літинської селищної     

                                                                                           об’єднаної територіальної громади,           

                                                                                           затвердженого рішенням 3 сесії                               

                                                                                           Літинської селищної ради 7 скликання

                                                                                           № 22 від 13.09.2019 р.

Порядок організації громадських слухань

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Порядок організації громадських слухань Літинської селищної об`єднаної територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог, передбачених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та є додатком та невід’ємною частиною Статуту Літинської селищної об`єднаної територіальної громади.

1.2. Цей Порядок визначає організацію ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань.

1.3. Порядок не поширюється на проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

1.4. Селищний голова, селищна рада, постійні депутатські комісії ради можуть ініціювати проведення консультацій з членами територіальної громади у формі громадських слухань шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення. У цьому випадку селищний голова, селищна рада, постійна комісія ради є ініціаторами громадських слухань. Вказані ініціатори можуть створювати робочі групи з підготовки до проведення громадських слухань у складі посадових осіб селищної ради, депутатів селищної ради, експертів, фахівців відповідної галузі та ін. Робочі групи проводять засідання, про що складається протокол у довільній формі. Підготовка до громадських слухань проводиться відповідно до пункту 3 цього Порядку.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України».

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

- проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

- звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі - підприємств, установ і організацій - надавачів послуг);

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

- охорона об’єктів культурної спадщини;

- розміщення на території громади екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів, на яке належить до компетенції Літинської селищної ради;

- інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України.

1.9.  Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах. Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

1.13. Участь депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності є обов’язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

- усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах однієї вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

1.15. Громадські слухання, з питань віднесених до відання селищного голови, Літинської селищної  ради та виконавчого органу Літинської селищної ради проводяться не рідше одного разу на рік.

 1. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

2.1. Ініціаторами проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади. Ініціативна група створюється у складі не менше 3 (трьох) членів територіальної громади. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Літинської селищної ради у вигляді письмового повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

- тема (питання), що пропонується до розгляду;

- пропозиції щодо запрошених осіб.

    Окрім того, обов’язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення відповідних громадських слухань, згідно з додатком 2 до цього Порядку. Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на офіційному вебсайті ради.

2.2. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.3. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, домашньої адреси та контактного номеру телефону. Своїм підписом вони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

 

Громадські слухання, що стосуються

Кількість підписів, необхідних для

реєстрації ініціативи щодо проведення

громадських слухань

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади

                   500

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону

                   200

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

                  100


    Під час збору підписів ініціативна група зобов’язана попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Також ініціативна група зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.5. Секретар ради перевіряє повноту та правильність записів у підписних листах і повідомляє ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть вносити правильні записи і додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.6. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.7. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 3 (трьох) робочих днів від дня передачі пакету документів вказаного у пункті 2.2 цього Порядку, про що секретар ради письмово повідомляє ініціативну групу з проведення громадських слухань.

 1. Підготовка громадських слухань

3.1. Селищний голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань (прийняття рішення селищною радою, одержання протоколу постійної депутатської комісії ради) видає розпорядження про призначення громадських слухань.

   Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

   В розпорядженні селищного голови, зазначається:

- територія, на яку поширюється проведення громадських слухань;

- тема громадських слухань;

- дата, місце, час їх проведення;

- ініціатор;

- посадові особи селищної ради, відповідальні за організаційно - методичну підготовку громадських слухань;

- особи, що запрошуються на слухання (депутати селищної ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

- план заходів з організації підготовки слухань.

   Таке саме розпорядження видає селищний голова у разі, коли ініціатором громадських слухань є він сам, селищна рада або постійна депутатська комісія.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб селищної ради спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються у вихідні, або в робочі дні після 18 години у найбільшому за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території або поблизу території відповідного населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку. У разі значної кількості питань, які виносяться на громадські слухання, вони можуть призначатись на таку кількість днів, яка буде достатньою для розгляду.

3.4. Секретар ради не пізніше як за 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення членів територіальної громади про дату, час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання шляхом відповідної публікації у місцевій пресі та на офіційному вебсайті ради.

3.5. Члени територіальної громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

3.6. Секретар ради забезпечує відкритий доступ членів територіальної громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань, в приміщенні селищної ради та на офіційному вебсайті ради. У разі організації ініціатором до проведення громадських слухань попереднього громадського обговорення за допомогою соціальних мереж, адреси таких вебсайтів за його клопотанням секретар ради оприлюднює у місцевій пресі,  інформаційному стенді та на офіційному вебсайті ради.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечують посадові особи селищної ради спільно з ініціатором громадських слухань. Для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

 1. Порядок проведення громадських слухань

4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо або відеозапис.

4.2. Ініціатор або його представник відкриває громадські слухання, після чого пропонує до обрання головуючого та секретаря громадських слухань, за кандидатури яких мають проголосувати члени територіальної громади, які зареєструвались. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова та секретар громадських слухань.

4.3. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 (трьох) осіб.

4.4. Головуючий на громадських слуханнях коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.5. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.6. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються за 30 хвилин до їх початку в списку учасників громадських слухань, згідно із додатком 3 до цього Порядку, під час реєстрації їм видаються мандати для голосування. У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, що завіряється їх особистим підписом. Посадова особа селищної ради зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.8. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, співдоповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи в обговоренні.

4.9. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасників громадських слухань.

4.10. Громадський порядок під час проведення громадських слухань забезпечують працівники поліції, яких селищна рада має завчасно попередити про проведення громадських слухань.

4.11. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

   Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.12. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

 1. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

5.1. За результатами громадських слухань складається протокол згідно із додатком 4 до цього Порядку, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10 денний термін на офіційному вебсайті селищної ради.

5.2. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

- тему, час і місце проведення громадських слухань;

- кількість їх учасників;

- пропозиції, що були висловлені в під час слухань;

- результати голосування;

- звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

   До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

5.3. Протокол громадських слухань протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляється до селищної ради для обов’язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду селищною радою пропозицій громадських слухань.

5.5. За результатами розгляду пропозиції громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

- врахувати пропозиції;

- відхилити пропозиції;

- частково врахувати пропозиції.

5.6. Про результати розгляду селищною радою пропозицій громадських слухань повідомляється громадськість шляхом відповідної публікації у місцевій пресі та на офіційному вебсайті ради.

 

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                      до Порядку організації громадських      

                                                                                           слухань Літинської селищної 

                                                                                      об’єднаної територіальної громади

 

Літинській селищній раді

Ініціативної групи (уповноважених представників)

__________________________________

                                                                           прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

__________________________________

                                                                    прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

__________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до Порядку організації громадських слухань повідомляємо про утворення «____»________20___року Ініціативної групи у складі:

Прізвище, ім’я, по

батькові   число, місяць і рік

народження

серія та номер  паспорта

Домашня адреса та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   З метою підготовки та проведення громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів______________________________________________________________

територіальної громади або одного населеного пункту, мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи ________________________________________________

житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

   На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1.___________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2.___________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3.___________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

   До участі у громадських слуханнях запрошуються члени територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах __________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту, мікрорайону або___________________________________________________________

одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку_______

Пропозиції щодо запрошених осіб:

 1. _________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування

 1. _________________________________________________________________

депутати селищної ради

 1. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі

 1. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій

 1. _________________________________________________________________

громадських організацій

 1. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення

 1. _________________________________________________________________

установ чи організацій

 

________________

      дата

1.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 Загальна кількість підписів ____ ( ___________ )

кількість підписних листів цифрами і прописом

Прізвище, ім’я, по батькові

    Домашня адреса та номер телефону

 

 

 

*Особистий

підпис

 

 

 

 

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

                               до Порядку організації громадських

                             слухань Літинської селищної

                                      об’єднаної територіальної громади

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

на підтримку проведення громадських слухань

із підписами членів територіальної громади

 

Ініціативна група із збору підписів на підтримку проведення громадських слухань утворена «___»____________ 20___ року

 

п/      п

Прізвище, ім’я,

по батькові

 Дата

народження

Контактний

телефон

Домашня адреса

*Підпис

 Дата

 підписання

 

Член ініціативної групи _________  _________________

підпис  прізвище, ініціали

*Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно

до Закону України «Про захист персональних даних»

                 


 

                                                                                                            Додаток 3

                                                                                        до Порядку організації громадських

                                                                                             слухань  Літинської селищної

                                                                                                   об’єднаної територіальної громади

 

Додаток до протоколу

громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах _______________________________________________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

____________________________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

 

від «___»____________20 ___ р.

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса місця постійного проживання

*Підпис

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

Голова           _______________ ____________________

                        (прізвище та ініціали)            (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

                        (прізвище та ініціали)             

                                                                                               Додаток 4

                                                                                      до Порядку організації громадських

                                                                                      слухань Літинської селищної

                                                                                      об’єднаної територіальної громади

П Р О Т О К О Л

громадських слухань територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах _______________________________________________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

____________________________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

 

«____»____________ 20____ року

 

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

   Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку до цього протоколу).

Запрошені:

 1. _________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування

 1. ____________________________________________________________________________________

депутати селищної ради

 1. _________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі

 1. _________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій

 1. _________________________________________________________________

громадських організацій

 1. _________________________________________________________________

органів самоорганізації населення

 1. _________________________________________________________________

установ чи організацій

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

 1. _______________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань: __________________________________________

 1. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1.___________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 1. 3. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 

Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

СЛУХАЛИ:

 1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________
 4. __________________________________________________________________
 5. __________________________________________________________________
 6. __________________________________________________________________
 7. __________________________________________________________________
 8. __________________________________________________________________
 9. __________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________.

 

УХВАЛИЛИ:_________________________________________________________

 

СЛУХАЛИ:

 1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________
 4. __________________________________________________________________
 5. __________________________________________________________________
 6. __________________________________________________________________
 7. __________________________________________________________________
 8. __________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

____________________________________________________________________

 

СЛУХАЛИ:

 1. __________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________
 4. __________________________________________________________________
 5. __________________________________________________________________
 6. __________________________________________________________________
 7. __________________________________________________________________
 8. __________________________________________________________________
 9. __________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________.

 

УХВАЛИЛИ:_________________________________________________________

 

 

 

 

Голова           ___________________                                    ____________________

                    (прізвище та ініціали)                                           (підпис)

Секретар      ___________________                                ____________________

                    (прізвище та ініціали)                                           (підпис)

 

 

 

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

Версія для людей з вадами зору

Оголошення