Літинської селищної ради:
-         спеціаліста I категорії – 1 штатна одиниця.
Вимоги до кандидатів:
-   вища освіта не нижче ступеня бакалавра, без вимог до стажу;
    -    вільне володіння державною мовою;
    -  знання  Конституції України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної  Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;
    - інструкцію з діловодства;   
    - правила внутрішнього трудового розпорядку;
    - правила ділового етикету;
    - правила охорони праці та протипожежної безпеки;
    - основні принципи та програми роботи на комп'ютері.


 До заяви із супровідним листом  додаються:
- заповнена особова картка (форма  П-2ДС) з відповідними додатками;
-  автобіографія;
-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру   за звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно) відповідно до  Закону України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу (паспорт);
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
- кандидати на посаду можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, резюме, наукові публікації тощо).
  Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня  опублікування  оголошення.
 
Документи  подаються за адресою: смт Літин  Вінницького району,  вул. Соборна, 7,  телефон для довідок : 0982419002

Версія для людей з вадами зору

Оголошення